Riscantus | PRODUKTER
21822
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21822,qode-social-login-1.0,qode-restaurant-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-4.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2,vc_responsive

MIKRO KAPITAL

Mikro Kapital Sarl är ett Luxemburg registrerat företag och står under tillsyn av deras centralbank. Mikro Kapital har två SPVs Mikro Fund och Alternative Fund framgent kallade ”Fonderna”, vilka investerar på olika tillväxtmarknader genom att ge ut mikrokrediter för investeringsändamål. Alla lån har underliggande säkerheter och kreditprocessen följer den som används av Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)). Mikro Kapital innehar dessutom ett antal certifikat avseende social ansvarstagande och hållbarhet (engl. social responsibility and sustainability).

Den legala och regulatoriska strukturen av Fonderna är den gällande SPVs, vilka utger European Medium Term Notes (EMTN) alltså en typ av obligation, med den juridiska formen FCP – Fonds Commun de Placement. Med andra ord är detta ett värdepapperiseringsbolag (securitisation vehicle) snarare än investeringsfond. Samtliga tillgångar hos Fonderna tillhör Fonderna och är endast avsedda för att säkra fondens skulder. Förvaltningsbolaget är inte ansvarigt för några av fondens skulder. Detta är det grundläggande konceptet i den luxemburgska värdepperiseringslagen 2004, under vilken Fonderna.

Fonderna investerar i sina egena nätverk bestående av regionala filialer under namnet “Mikro Kapital”, dessutom i partner så som små lokala finansbolag, leasingföretag samt banker och kreditkooperativ. Fonderna refinansierar sig via Europeiska institutionella och privata placerare genom att ge ut obligationer (EMTN) denominerade i EUR, USD, CHF and GBP med löptider på 24, 36 och 60 månader. Yttersta moderbolag för samtliga enheter är Mikro Kapital Sarl Luxemburg.

Våra unika konkurrensfördelar, som leder till en enastående Risk/Reward är:

  • Mycket låga kreditförluster de senaste 10 åren,har de legat under 1%
  • Samtliga lån har säkerheter som totalt uppgår till 120-130% och all valuta risk är säkrad.
  • En investerare åtnjuter nu upp till 5% årlig ränta (60 månader EUR baserad per Augusti, 2018), beroende på löptid och valuta. Kupongerna betalas normalt kvartalsvis men kan fås, månadsvis, halvårsvis eller årsvis, enligt önskemål.
  • Kapitalkvoten på en konsoliderad nivå är av management satt till 20%, vilket är över kravet enligt Basel III, vilket borgar för en en god likviditet.
  • Viktigt att poängtera är att, alla filialer är reglerade och står under tillsyn av respective lands centralbank där de är registerade och verkar, samt att alla aktiviteter i samtliga enheter (dotterbolag/filialer) är auditerade och konsoliderade i den juridiska enheten i Luxemburg (Mikro Kapital Sarl).
  • Låg korrelation med makroekonomiska faktorer tack vare spridningen över en stor geografisk yta och över många branscher.

RISKRHINO

Riscantus är exklusiv distributör och återförsäljare av RiskRhinos mycket konkurrenskraftiga IT-verktyg inom ”GRC” Governance (Bolagsstyrning), Risk Management och Compliance. Riscantus har i samarbete med RiskRhino tagit fram en speciell GDPR-Compliance-Modul som ger kunden en utmärkt hjälp att både komma igång med ett Dataskyddsprojek och att hantera det dagliga arbetet för att förbli compliant. Som vi vet träder den nya Dataskyddsförordningen i kraft 2018.05.25.

RiskRhinos IT-verktyg erbjuder vi som SaaS (Software as a Service), vilket betyder att de är web-baserade. Detta avlastar kundens IT-avdelning helt och vi har hand om all back-up, systemunderhåll och detta med en ”hosting” som uppfyller de högsta kraven på säkerhet och performance.

KONTAKTA OSS IDAG

Skicka ett email eller ring idag och låt oss berätta hur vi kan hjälpa dig.

KONTAKTA OSS

PARTNERS